PORTOFOLI I KLIENTEVE

KLIENTET TANE

Ne ju garantojmë siguri të plotë!

Kurum International SH.A.
Shërbime të kryera
Akses Kontroll

Kurum International SH.A.

Railing Alumin
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi
Sisteme Alarmi

Railing Alumin

Vig Service
Shërbime të kryera
Akses Kontroll
Time Attendace

Vig Service

Universiteti Metropolitan Tirana
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi
Sisteme komunikimi
Sisteme komunikimi

Universiteti Metropolitan Tirana

Universiteti “Marin Barleti”
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi
Sisteme komunikimi
Sisteme Mbrojtje

Universiteti “Marin Barleti”

Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi”
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi
Akses Kontroll
Time attendace
Sisteme komunikimi

Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi”

Spitali Rajonal Shkoder
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi
Akses Kontroll
Time attendace
Sisteme komunikimi

Spitali Rajonal Shkoder

Shkolla Ylber – Shoqëria e Zonjës Mari
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi

Shkolla Ylber – Shoqëria e Zonjës Mari

Shkolla Speciale “Luigj Gurakuqi”
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi

Shkolla Speciale “Luigj Gurakuqi”

Shkolla jo Publike “Vatra e dijes”
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi
Sisteme Mbrojtje

Shkolla jo Publike “Vatra e dijes”

Rinia-04
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi
Akses Kontroll
Time Attendance

Rinia-04

LR Health & Beauty Albania
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi
Akses Kontroll
Time attendace
Sisteme komunikimi

LR Health & Beauty Albania