PORTOFOLI I KLIENTEVE

KLIENTET TANE

Ne ju garantojmë siguri të plotë!

Gemini Shpk
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi
Akses Kontroll
Time attendace

Gemini Shpk

Eurocol
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi
Akses Kontroll
Time attendace

Eurocol

Cilotaj Group
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi
Akses Kontroll
Time attendace

Cilotaj Group

ALESIO – 2014
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi
Sisteme Alarmi
Akses Kontroll
Time attendace
Sisteme komunikimi)

ALESIO – 2014

Trema Engineering 2
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi
Sisteme Alarmi
Akses Kontroll
Time attendace
Sisteme komunikimi

Trema Engineering 2