PORTOFOLI I KLIENTEVE

KLIENTET TANE

Ne ju garantojmë siguri të plotë!

Kurum International SH.A.
Shërbime të kryera
Akses Kontroll

Kurum International SH.A.

Rinia-04
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi
Akses Kontroll
Time Attendance

Rinia-04

Ixhem Parafabrikat
Shërbime të kryera
Akses Kontroll
Time Attendace

Ixhem Parafabrikat

Shpresa Al Transport
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi
Sisteme Alarmi
Time attendace
Sisteme komunikimi

Shpresa Al Transport

Kastrati Shpk OIL
Shërbime të kryera
Akses Kontroll
Time attendace
Sisteme komunikimi

Kastrati Shpk OIL

Orion Construction
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi
Akses Kontroll
Time attendace

Orion Construction

Gemini Shpk
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi
Akses Kontroll
Time attendace

Gemini Shpk

Eurocol Construction
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi
Akses Kontroll
Time attendace

Eurocol Construction

Cilotaj Group
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi
Akses Kontroll
Time attendace

Cilotaj Group

ALESIO – 2014
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi
Sisteme Alarmi
Akses Kontroll
Time attendace
Sisteme komunikimi)

ALESIO – 2014

Trema Engineering 2
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi
Sisteme Alarmi
Akses Kontroll
Time attendace
Sisteme komunikimi

Trema Engineering 2

Ital Costruzioni Shpk
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi
Akses Kontroll
Time attendace

Ital Costruzioni Shpk