PORTOFOLI I KLIENTEVE

KLIENTET TANE

Ne ju garantojmë siguri të plotë!

Ambasada Amerikane
Shërbime të kryera
Akses Kontroll
Time attendace
Sisteme komunikimi

Ambasada Amerikane

Alesio Sports Wellness & Gym
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi
Sisteme Alarmi
Akses Kontroll
Time attendace
Sisteme komunikimi

Alesio Sports Wellness & Gym

Alesio Lounge Bar
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi

Alesio Lounge Bar

ALESIO – 2014
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi
Sisteme Alarmi
Akses Kontroll
Time attendace
Sisteme komunikimi)

ALESIO – 2014

Albpetrol
Shërbime të kryera
Akses Kontroll
Time Attendace

Albpetrol

Admiral Casino
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi

Admiral Casino

Trema Engineering 2
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi
Sisteme Alarmi
Akses Kontroll
Time attendace
Sisteme komunikimi

Trema Engineering 2

Albtelecom
Shërbime të kryera
Sisteme Alarmi
Akses Kontroll
Time Attendace

Albtelecom

Shpresa AL Computers
Shërbime të kryera
Akses Kontroll
Sisteme komunikimi
Sisteme Alarmi
Time Attendace

Shpresa AL Computers