PORTOFOLI I KLIENTEVE

KLIENTET TANE

Ne ju garantojmë siguri të plotë!

L’OCCITANE
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgim

L’OCCITANE

Ministria e Brendshme
Shërbime të kryera
Akses Kontroll
Time attendace
Sisteme komunikimi

Ministria e Brendshme

Ministria e Mbrojtjes
Shërbime të kryera
Sisteme Alarmi
Akses Kontroll
Time attendace
Sisteme komunikimi

Ministria e Mbrojtjes

Ixhem Parafabrikat
Shërbime të kryera
Akses Kontroll
Time Attendace

Ixhem Parafabrikat

Shpresa Al Transport
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi
Sisteme Alarmi
Time attendace
Sisteme komunikimi

Shpresa Al Transport

Shpresa Al Bar Restorant
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi
Sisteme Alarmi

Shpresa Al Bar Restorant

Ital Style
Shërbime të kryera
Akses Kontroll
Time Attendace
Sisteme Alarmi
Sisteme komunikimi

Ital Style

Hilton Garden Inn
Shërbime të kryera
Sisteme Mbrojtje

Hilton Garden Inn

Drejtoria e pergjithshme e tatimeve
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi
Sisteme Alarmi
Akses Kontroll
Time attendace
Sisteme komunikimi

Drejtoria e pergjithshme e tatimeve

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave
Shërbime të kryera
Sisteme Alarmi
Akses Kontroll
Time attendace
Sisteme komunikimi

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave

Spitali Amerikan
Shërbime të kryera
Akses Kontroll
Time attendace
Sisteme komunikimi

Spitali Amerikan

Kastrati Shpk OIL
Shërbime të kryera
Akses Kontroll
Time attendace
Sisteme komunikimi

Kastrati Shpk OIL