ZGJIDHJE TË CILËSISË SË LARTË

Ne ju garantojmë siguri të plotë

ÇFARË ËSHTË DHE SI FUNKSIONON NJË VIDEO CITOFONI?

Një sistem video citofonie është një kombinim audio dhe video që ju lejon të shikoni dhe dëgjoni personat që lejoni të hynë në shtëpinë tuaj. Me anë të një kamere dhe mikrofoni të instaluar në afërsi të derës kryesore ky sistem ju jep lluksin të zgjidhni cilit doni ti hapni derën në mënyrë të automatizuar.

PSE DUHET TË KENI NJË SISTEM VIDEO CITOFONIE ?
Eleminoni në mënyrë komode hyrjen e personave të padëshirur në shtëpi. Ndaloni hyrjen e forcuar të personave që nuk njihni. Hapni në mënyrë të automatizuar, nga disa pika të caktuara të shtëpisë, derën kryesore.