PORTOFOLI I KLIENTEVE

KLIENTET TANE

Ne ju garantojmë siguri të plotë!

Proper Pizza
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi

Proper Pizza

Hotel Univers
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi

Hotel Univers

Ana Travel & Tours
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi

Ana Travel & Tours

Arko 2001
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi
–Sisteme Alarmi

Arko 2001

Drejtoria e pergjithshme e Arkivave
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi
Sisteme Alarmi
Akses Kontroll
Time attendace
Sisteme komunikimi

Drejtoria e pergjithshme e Arkivave

Orion Construction
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi
Akses Kontroll
Time attendace

Orion Construction

MBM Company
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi
Sisteme Alarmi

MBM Company

Mektrin Motors
Shërbime të kryera
Akses Kontroll
Time Attendace

Mektrin Motors

Pasticeri Pelikan
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi
Sisteme Alarmi
Akses Kontroll
Time attendace
Sisteme komunikimi

Pasticeri Pelikan

Edes Shpk
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi

Edes Shpk

Kastrati Group
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi
Sisteme Mbrojtje

Kastrati Group

Klinika KEIT
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi
Akses Kontroll
Time attendace
Sisteme komunikimi

Klinika KEIT