PORTOFOLI I KLIENTEVE

KLIENTET TANE

Ne ju garantojmë siguri të plotë!

Glow Bar
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi

Glow Bar

Gald footwear
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi

Gald footwear

Erando Petrol
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi
Sisteme Alarmi
Akses Kontroll
Time attendace
Sisteme komunikimi

Erando Petrol

Buffalo Shoes
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi

Buffalo Shoes

Bottega Verde
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi

Bottega Verde

Black Pearl Lounge & Bar
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi

Black Pearl Lounge & Bar

Alesio Sports Wellness & Gym
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi
Sisteme Alarmi
Akses Kontroll
Time attendace
Sisteme komunikimi

Alesio Sports Wellness & Gym

Alesio Lounge Bar
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi

Alesio Lounge Bar

Albpetrol
Shërbime të kryera
Akses Kontroll
Time Attendace

Albpetrol

Admiral Casino
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi

Admiral Casino

Albtelecom
Shërbime të kryera
Sisteme Alarmi
Akses Kontroll
Time Attendace

Albtelecom

Shpresa AL Computers
Shërbime të kryera
Akses Kontroll
Sisteme komunikimi
Sisteme Alarmi
Time Attendace

Shpresa AL Computers