PORTOFOLI I KLIENTEVE

KLIENTET TANE

Ne ju garantojmë siguri të plotë!

Railing Alumin
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi
Sisteme Alarmi

Railing Alumin

Vig Service
Shërbime të kryera
Akses Kontroll
Time Attendace

Vig Service

L’OCCITANE
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgim

L’OCCITANE

Shpresa Al Bar Restorant
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi
Sisteme Alarmi

Shpresa Al Bar Restorant

Ital Style
Shërbime të kryera
Akses Kontroll
Time Attendace
Sisteme Alarmi
Sisteme komunikimi

Ital Style

Hilton Garden Inn
Shërbime të kryera
Sisteme Mbrojtje

Hilton Garden Inn

Proper Pizza
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi

Proper Pizza

Hotel Univers
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi

Hotel Univers

Ana Travel & Tours
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi

Ana Travel & Tours

Arko 2001
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi
–Sisteme Alarmi

Arko 2001

MBM Company
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi
Sisteme Alarmi

MBM Company

Mektrin Motors
Shërbime të kryera
Akses Kontroll
Time Attendace

Mektrin Motors