Sisteme gjurmimi me GPS

Për makinat dhe mjetet e tjera lëvizëse.

Sisteme GPS

Lokalizim të vendndodhjes së automjetit

Vëzhgim të automjetit në kohë reale, shpejtësinë e lëvizjes

Regjistrimin e historikut të lëvizjes së makinës në çdo kohë

Sisteme gjurmimi me GPS për makinat dhe mjetet e tjera lëvizëse

Shpresa Security Systems ofron paisje dhe sisteme gjurmimi për makinat dhe mjetet e tjera lëvizëse. Ne ofrojmë paisje GPS dhe sisteme GPS të cilat janë ideale për përdorim personal ose për biznesin tuaj. Paisjet tona GPS komunikojnë me sistemin dhe paraqesin në hartë levizjet e objektit.

Çdo individ, firmë, shoqëri transporti, ose institucion që kërkon të dijë me saktësi dhe në kohë reale vendndodhjen e autoveturës, shpejtësinë, etj kompania jonë kryen monitorimin dhe në kohe reale njofton klientin për çdo informacion Ne, gjithashtu kryejmë instalimin e këtij sistemi brenda ambjenteve te klientit nëse klienti e kërkon, dhe është në gjendje të monitorojë në menyrë autonome dhe të krijojë historikun e lëvizjes së mjetit dhe gjithcka tjetër që kienti e sheh të arsyeshme.