PORTOFOLI I KLIENTEVE

KLIENTET TANE

Ne ju garantojmë siguri të plotë!

Drejtoria e Policise se Shtetit
Shërbime të kryera
Akses Kontroll
Time attendace
Sisteme komunikimi

Drejtoria e Policise se Shtetit

Ambasada Amerikane
Shërbime të kryera
Akses Kontroll
Time attendace
Sisteme komunikimi

Ambasada Amerikane