PORTOFOLI I KLIENTEVE

KLIENTET TANE

Ne ju garantojmë siguri të plotë!

Ministria e Brendshme
Shërbime të kryera
Akses Kontroll
Time attendace
Sisteme komunikimi

Ministria e Brendshme

Ministria e Mbrojtjes
Shërbime të kryera
Sisteme Alarmi
Akses Kontroll
Time attendace
Sisteme komunikimi

Ministria e Mbrojtjes

Drejtoria e pergjithshme e tatimeve
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi
Sisteme Alarmi
Akses Kontroll
Time attendace
Sisteme komunikimi

Drejtoria e pergjithshme e tatimeve

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave
Shërbime të kryera
Sisteme Alarmi
Akses Kontroll
Time attendace
Sisteme komunikimi

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave

Drejtoria e pergjithshme e Arkivave
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi
Sisteme Alarmi
Akses Kontroll
Time attendace
Sisteme komunikimi

Drejtoria e pergjithshme e Arkivave

Drejtoria e Policise se Shtetit
Shërbime të kryera
Akses Kontroll
Time attendace
Sisteme komunikimi

Drejtoria e Policise se Shtetit

Ambasada Amerikane
Shërbime të kryera
Akses Kontroll
Time attendace
Sisteme komunikimi

Ambasada Amerikane