PORTOFOLI I KLIENTEVE

KLIENTET TANE

Ne ju garantojmë siguri të plotë!

Universiteti Metropolitan Tirana
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi
Sisteme komunikimi
Sisteme komunikimi

Universiteti Metropolitan Tirana

Universiteti “Marin Barleti”
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi
Sisteme komunikimi
Sisteme Mbrojtje

Universiteti “Marin Barleti”

Shkolla Ylber – Shoqëria e Zonjës Mari
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi

Shkolla Ylber – Shoqëria e Zonjës Mari

Shkolla Speciale “Luigj Gurakuqi”
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi

Shkolla Speciale “Luigj Gurakuqi”

Shkolla jo Publike “Vatra e dijes”
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi
Sisteme Mbrojtje

Shkolla jo Publike “Vatra e dijes”

Gjimnazi “Hydajet Lezha” Lezhë
Shërbime të kryera
Sisteme Vezhgimi
Sisteme Alarmi
Akses Kontroll
Time attendace
Sisteme komunikimi

Gjimnazi “Hydajet Lezha” Lezhë